Markkinatutkimukset ja kilpailija-analyysit Saksassa

Saksa on Euroopan suurin kansantalous ja yksi Suomen tärkeimmistä vientimaista. Lukuisat suomalaiset yritykset näkevät Saksaan laajentumisen tärkeänä osana kansainvälistymis- ja kasvustrategiaansa. Kilpailu yli 80 miljoonan kuluttajan markkinoilla on kuitenkin kovaa, ja kaupankäynti paikallista. Ennen aktiivisen liiketoiminnan aloittamista on järkevää tutustua Saksan markkinoiden erityispiirteisiin ja oman toimialan kilpailijatilanteeseen. Millaisessa liikeympäristössä yritykseni aikoo tehdä kauppaa? Miten kilpailevat yrityksevät toimivat? Kunnon pohjatyö auttaa suomalaista yritystä saavuttamaan menestyksekkään markkina-aseman Saksan markkinoilla.

Analysoin yrityksesi tuotteiden tai palveluiden markkinoita, kohderyhmiä sekä alan tulevaisuutta Saksassa. Kartoitan kilpailijat, selvitän alan hintatason ja arvioin yrityksesi kilpailumahdollisuudet.

Markkinointi- ja myyntisuunnitelma Saksan markkinoille

Saksa on liittovaltio, jossa käydään paikallista kauppaa. Saksan markkinoille räätälöity paikallinen markkinointi- ja myyntistrategia helpottaa suomalaista yritystä tekemään oikeat liiketoiminnan valinnat kansainvälisen kasvun mahdollistamiseksi. Markkinatutkimuksen ja kilpailija-analyysin tulokset auttavat määrittämään, kenelle suomalaisen yrityksen tuotteet tai palvelut Saksassa suunnataan, miten niitä tulee markkinoida ja mitä myynnin kanavia kannattaa hyödyntää. Paikallista markkinointi- ja myyntisuunnitelmaa laatiessa on myös tärkeää huomioida kohdemaan hintataso sekä mahdolliset sertifioinnit.

Analysoin yrityksesi lähtötilanteen sekä tuotteiden että kohdemarkkinoiden kannalta. Muun muassa SWOT-analyysiä käyttäen tuen Go to Market-strategian laatimisessa, joka ottaa huomioon yrityksesi vahvuudet ja Saksan markkinoiden vaatimukset.

Yhteistyökumppanien haku ja kontaktointi Saksassa

Suomesta käsin on haastavaa saada jalka oven väliin, sillä sopivien yhteistyökumppaneiden löytäminen Saksasta vaatii markkinatuntemusta sekä jatkuvaa verkostoitumista paikan päällä. Myös hyvä saksan kielen taito edesauttaa kontaktinottoa saksalaisiin yrityksiin. Ensimmäiset askeleet uutta asiakassuhdetta kohti ovat usein vaikeimmat, ja kattavan yhteistyöverkoston rakentaminen vaatii vahvaa myyntihenkeä sekä rautaista ammattimaisuutta.

Etsin yrityksellesi potentiaaliset yhteistyökumppanit Saksan markkinoilta jatkuvasti laajenevaa verkostoani hyödyntäen. Hoidan yhteydenotot saksalaisiin yrityksiin sähköpostitse sekä puhelimitse ja järjestän henkilökohtaiset tapaamiset tai etäpalaverit yrityksesi kanssa.