Saksankielinen markkinointiviestintä

Oikein kohdennettu markkinointiviestintä vahvistaa brändin näkyvyyttä, vauhdittaa myyntiä ja sitouttaa asiakkaita. Jotta suomalaiset yritykset saavat viestinsä läpi saksankielisillä markkinoilla, on tärkeää panostaa paikallisiin viestintäratkaisuihin sekä nimenomaan saksalaisille kuluttajille tai yrityksille suunnattuihin sisältöihin. Minkä kanavien kautta tavoitan toivotut kohderyhmät? Millaisia sisältöjä kohderyhmäni arvostavat? Tehokas markkinointiviestintä Saksassa vaatii vahvaa paikallisen viestintäkulttuurin ja kielen tuntemusta. Globaalisiakin viestintäkonsepteja pitää olla valmis muokkaamaan kohdemaan tarpeiden mukaiseksi, jotta viestinnän tavoiteet saavutetaan.

Tuen yritystäsi saksankielisen B2B- ja B2C-markkinointiviestinnän suunnittelussa, kohdentamisessa ja jakelussa. Autan valitsemaan oikeat julkaisukanavat, tuotan kohderyhmille sopivaa saksankielistä sisältöä (esim. blogikirjoitukset, tiedotteet, advertoriaalit ja tuote-esitteet) ja pidän yllä paikallisia lehdistö- ja vaikuttajasuhteita. 

Digitaalinen markkinointi saksaksi

Digitaaliset kanavat ovat usein nopea ja tehokas tapa aloittaa markkinointi Saksassa. Hyvin suunnitellulla kampanjalla on mahdollista tavoittaa suuri kohdeyleisö suhteellisen pienellä budjetilla. Perinteiseen printtimainontaan verrattuna digitaalinen markkinointi on interaktiivista. On siis sanomatta selvää, että nopea ja kuluttajan äidinkielellä tapahtuva viestintä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa saavuttaa suuremman yleisön. Toimivaan digitaaliseen markkinointiin Saksassa ei ole yhtä oikeaa vastausta, jokainen suomalainen yritys tarvitsee yksilölliset ratkaisut alasta ja kohderyhmästä (B2B/B2C) riippuen.

Autan yritystäsi valitsemaan sopivat digitaaliset kanavat saksankieliseen markkinointiin paikallisten kilpailijoiden markkinointitoimenpiteet huomioiden. Tuotan osuvaa saksankielistä sisältöä esimerkiksi yrityksesi verkkosivuille, blogiin, sähköpostimarkkinointiin ja Google-mainontaan sekä ylläpidän päivittäistä sosiaalista mediaa.  

Käännöstyöt ja oikoluku

Saksassa onnistunut kommunikaatio on ”Auf den Punkt gebracht” – viesti välittää selkeästi ja tyylikkäästi yrityksen sanoman ja saavuttaa toivotun kohderyhmän. Toimiva käännös takaa positiviisen asiakaskokemuksen, virheellinen tai epäsopiva käännös sen sijaan vaikuttaa halvalta ja epäammattimaiselta.

Käännän yrityksesi myynti- ja markkinointitekstit, pakkaukset, artikkelit sekä verkkosivut suomesta saksaksi. Editoin ja oikoluen valmiita käännöksiä ja muokkaan tekstejä tarpeen mukaan.