Laadukkaat kontaktit vauhdittavat vientiä

Partnerien haku ja kontaktointi

Liiketoiminnan kehittäminen Saksassa Suomesta käsin on haastavaa. Sopivien yhteistyökumppaneiden ja potentiaalisten asiakkaiden löytäminen vaatii markkinatuntemusta ja jatkuvaa verkostoitumista paikan päällä. Lisäksi alustavia keskusteluja on huomattavasti helpompi avata, kun yhteisenä kielenä on saksa. Ensimmäiset askeleet uutta asiakassuhdetta kohti ovat vaikeimmat, ja pitkäaikaisen yhteistyön rakentaminen vaatii Saksan yrityskulttuuriin sopivia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, vahvaa myyntihenkeä sekä rautaista ammattimaisuutta.

5 VAIHETTA KYLMISTÄ KONTAKTEISTA LÄMPIMIIN KESKUSTELUIHIN

Menestyksekäs vientityö edellyttää jatkuvaa kanssakäymistä potentiaalisten partnereiden kanssa

1

Potentiaalisten asiakkaiden haku

Laadimme listan potentiaalisista yhteistyökumppaneista yrityksesi kriteerien perusteella.

2

Kiinnostavien yritysten tunnistaminen

Käymme yhdessä listan läpi ja valitsemme kiinnostavimmat yritykset.

3

Yhteyshenkilöiden löytäminen

Selvitämme oikeat yhteyshenkilöt kyseisistä yrityksistä.

4

Kontaktointi

Kartoitamme yritysten kiinnostusta sähköpostitse ja puhelimitse.

5

Palaverien järjestäminen

Sovimme henkilökohtaisen tapaamisen tai verkkopalaverin kiinnostuneiden yritysten kanssa.


Onnistunut myyntityö on vuorovaikutusta ja kanssakäymistä.

Vientipalvelut

Markkinaselvitys

Vientipalvelut

Messutoiminta

Vientipalvelut

Markkinointi ja viestintä