Tietosuojaseloste

Seuraava tietosuojaseloste koskee sivustoa www.scandimoments.com.
Pidämme yksityisyyttäsi tärkeänä ja teemme kaikkemme tietoturvan säilymisen eteen. Seuraava tietosuojaseloste antaa yleiskuvan siitä, miten tietojasi kerätään ja käsitellään. 

1. Rekisterinpitäjä ja rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Anna Falcoianu
Arnold-Fanck-Str. 26
D-79115 Freiburg
anna(at)scandimoments.com

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakassuhteiden ylläpito ja kehittäminen. Henkilötietoja käsitellään myös toimenantojen, laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, raportoinnin ja markkinoinnin tarpeisiin. Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

3. Rekisterin tietosisältö

Henkilöt, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen yritysasiakkaan yhteyshenkilöt ja rekisterinpitäjään yhteydessä olleet henkilöt. Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muuassa nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot sekä muut samankaltaiset asiakassuhteeseen ja toimenantoihin liittyvät tiedot.

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta muun muassa sivuston yhteyslomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Käytämme Google Analytics -palvelua sivustomme analysoimiseen. Google Analytics kerää tietoa sivuston kävijöiden liikkeistä. Hyödynnämme tätä palvelua esimerkiksi sivustomme liikenteen seuraamiseen.

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

6. Rekisterin suojauksen perusteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

7. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

8. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet

Evästeet ovat tekstitiedostoja, joita selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä hyödynnetään, kun käyttäjän tietoja halutaan tallentaa tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Kuten useimmat nettisivustot, myös www.scandimoments.com käyttää evästeitä liikenteen seurantaan sekä sisällön optimointiin. Sivustollamme käydessäsi hyväksyt evästetietojen käytön.

Sivustomme käyttää muun muassa Google Analytics –evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä löydät oheisilta verkkosivuilta:

Google Analytics privacy overview

Opt out of Google Analytics tracking

Evästeitä voi yleensä poistaa tai rajoittaa selainkohtaisia asetuksia muokkaamalla. Selaimen asetuksista voi esimerkiksi estää uusien evästeiden tallennuksen, poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä tai pyytää ilmoitusta ennen uusien evästeiden tallentamista. Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin sivustomme toiminnoista saattavat lakata toimimasta. Evästeiden poisto laitteelta tapahtuu selaimesi kautta.